JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Програми за прогимназиален етап

  В прогимназиален етап учениците се запознават с основни понятия от бизнеса и икономиката, изследват възможности за професионална реализация и развиват умения за управление на личните финанси. Съдържанието и целите на програмите за прогимназиален етап кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за прогимназиален етап в темата „Икономика“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване. Възможните форми за включване на програмите в учебния процес са в избираемите или факултативните часове в раздел Б и В съгласно Наредба №4 за учебния план (или свободноизбираема подготовка); извънкласна дейност, клубни форми и работа по проекти и др. Програмите за прогимназиален етап са „Европа и аз“, „Това е моят бизнес“, „Икономика на успеха“. Най-новата програма с акцент върху финансовата грамотност – „Много повече от пари“, може да се преподава в прогимназиален и в начален етап. Към програма „Това е моят ...

прочети >>

2018-02-20

Европа и аз ...

    Програмата изгражда практически знания за природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които ...

прочети >>

2018-02-20

Това е моят бизнес! ...

  Програмата развива предприемаческите умения на учениците, като ги насърчава да мислят критично и да ...

прочети >>

2018-02-20

Икономика на успеха ...

  Програмата предоставя практическа информация относно личните финанси и важността от идентифициране на образователните и ...

прочети >>