JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Проекти

Стартира партньорство между JA Europe и UNICEF в подкрепа на младите украински бежанци

  UNICEF и Junior Achievement Europe обявяват началото на ново партньорство в подкрепа на младите украински бежанци в Европа. Партньорството, наречено UPLIFT Youth, цели да помогне на уязвимите младежи, пристигнали от Украйна, да изградят умения и начин на мислене, с които да повишат своята ангажираност, участие и чувство за принадлежност в обществото. Местните младежи също ще играят важна роля в проекта – да помогнат на връстниците си в процеса на интеграция. Всичко това цели да насърчи предприемаческия дух и да подпомогне младежите в преминаването от образование към работа. В проекта ще се включат единадесет страни – България, Естония, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Чехия и Унгария. Те ще бъдат подкрепени от екипите на Junior Achievement в Гърция, Италия и Украйна. Чрез комбиниране на своите опит и експертност UNICEF и JA Europe се стремят да подобрят уменията им и да им дадат увереност, така че да бъдат по-добре разбрани ...

прочети >>

2014-09-17

Проект "Създаване на информационен продукт за насърчаване на мобилността на ...

Финансираща институция: Център за развитие на човешки ресурси Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ ...

прочети >>

2014-09-17

Центрове по предприемачество ...

Проект „ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН МАЛЪК И СРЕДЕН ...

прочети >>

2014-09-17

Интелектуалната собственост – елемент от културата на младите ...

Възложител: Министерство на културата Продължителност на проекта: януари - юли 2008 г. Бюджет на проекта: ...

прочети >>

2014-09-17

Skills@Work ...

Финансираща институция: Британски съвет, Джуниър Ачийвмънт, Овергаз, Майкрософт Продължителност на проекта: 2008 - 2010 Бюджет ...

прочети >>

2014-09-17

Проект StARTs ...

Финансираща институция: Министерство на икономиката и енергетиката Продължителност на проекта: септември 2013 - май 2014 ...

прочети >>