JuniorAchievementBulgaria

Обучения

Обща информация

    КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА НА JA BULGARIA   JA Bulgaria предлага обучения за педагогически специалисти от: детски градини; училища – обществени и частни; центрове за подкрепа за личностно развитие. Обучителните програми на JA Bulgaria са взаимно допълващи и надграждащи се. Те са насочени към развиване на практически умения за прилагане на иновативни методи на преподаване, насърчаващи развиването на критичното мислене, екипната работа, комуникативните и лидерските умения на учениците, както и на повишаване на дигиталните компетентности на учителите и насърчаване на смесеното обучение (blended learning). Те помагат на учителите да разширят своя инструментариум с методи и стратегии, които да използват не само при преподаване по програмите на JA Bulgaria, но и в цялостната си работа с учениците. Обучителните програми на JA Bulgaria са насочени към всички учители, които са мотивирани да: повишават устойчиво своята квалификация, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и ...

прочети >>

2020-09-10

Обучение за преподаватели по Програма Учебна компания ...

  Джуниър Ачийвмънт България организира двудневно онлайн обучение по програма "Учебна компания" на 16-17.10 ...

прочети >>

2018-08-14

Благодарим ви! ...

// Благодарим за вашата регистрация! Вижте последните новини от нашия блог. ...

прочети >>