JuniorAchievementBulgaria

Обучения

Списък с обучителни програми

  Обучителни програми на JA България са насочени към формиране на умения за преподаване на предприемачество, финансова грамотност, умения за работа и дигитални компетентности, както и към изграждане на необходимите професионални компетентности за педагогическите специалисти от всички етапи на училищното образование. JA България предлага следните обучителни програми, одобрени и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: http://iropk.mon.bg.   Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап на училищното образование Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено обучение (blended learning) Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning) Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане ...

прочети >>

2019-11-24

Фасилитиране на групово-динамични процеси в класната стая за личностно развитие ...

  КРАТКО ОПИСАНИЕ   Програмата е предназначена за педагогически специалисти, които желаят да усъвършенстват своята ...

прочети >>

2018-09-10

Презентационни умения ...

Презентационни умения Одобрена със заповед № РД09-990 / 07.06.2018 на Министъра на образованието ...

прочети >>

2017-08-22

Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез ...

Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended ...

прочети >>

2017-08-22

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически ...

  Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на ...

прочети >>

2017-08-22

Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически ...

  Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Одобрена със заповед ...

прочети >>

2017-06-09

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап ...

  Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование ...

прочети >>