JuniorAchievementBulgaria

Примерно годишно разпределение "Банките в действие"

Примерна учебна програма "Банките в действие"

Учебни програми за Профил технологичен "Предприемачество и бизнес" (прием след 7 кл.)

Учебни програми за Профил технологичен "Предприемачество и бизнес" (прием след 8 кл.)