JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Въздействие

 

Доклад от ключово значение беше публикуван наскоро от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия. Поради факта, че обучението по предприемачество играе важна роля в постигането на главните цели в стратегията “Европа 2020”, беше важно за EK да събере познания и набор от доказателства от цяла Европа(и не само) за постигнатото въздействие и резултати в тази област.

 

Този важен доклад свидетелства за това колко неоспоримо е въздействието на обучението по предприемачество на индивидуално, институционално, обществено и икономическо ниво. За нашата организация докладът е от огромно значение, тъй като се явява признание за нашия цялостен принос и подсилва нашата репутация като иноватори и лидери, които поставят тенденциите в предприемаческото обучение. Името на нашата организация е споменато 69 пъти в документа, като се посочват добрите практики, които сме установили, и резултатите, които сме постигнали,които свидетелстват за потенциала на образованието по предприемачество да подобрява резултатите и в други свързани дисциплини.

 

Мета-анализът на предприемаческото обучение и неговото въздействие събира в себе си 91 научни труда (значително количество, от които са представени от JA-YE) от 23 държави. Целта на доклада е да убеди заинтересованите лица в това, че предприемаческото обучение неоспоримо работи и по-скоро се изисква акцент върху ефективното му изпълнение и избор на подходяща стратегия за растеж. Докладът дава ясни препоръки как въздействието може да бъде измерено и дава предложения за бъдеща работа в сферата, която предстои да бъде извършена. В допълнение към доклада са публикувани 13 случая от практиката. Три от тях изследват ролята на нашата организация в обучението по предприемачество (JA-YE като мрежа; FFE-YE в Дания; Норвежкия национален план в сътрудничество с JA-YE). Изследванията, включени в тези примери от практиката, са доказателството за позитивното въздействие на образователните програми по предприемачество. Проучванията изслезват и предлагат доказателство главно за въздействието върху отделните хора, но ефектите върху икономиката и обществото са също така изследвани.

 

Преобладаващото впечатление, което се очертава от събраните доказателства е, че обучението по предприемачество работи ефективно. Студентите, които участват в обучение по предприемачество, са по-склонни да стартират собствен бизнес и техните компании са по-иновативни и по-успешни от тези, ръководени от хора без предприемаческо обучение. Възпитаниците на програмите по предприемачество са с по-малък риск да бъдат безработни и са по-често в постоянна заетост. Сравнено с техните колеги, те работят по-добри работи и печелят повече пари.

 

На икономическо ниво фирмите, създадени от студенти, въвлечени в предприемаческо обучение (като възпитаниците на JA-YE), имат по-висок доход и по-високи печалби. Фирмите, създадени от такива студенти, е доказано, че наемат повече хора и имат по-добри шансове за разрастването на по-големи компании. Също така те изпъкват като иновативни, а стане ли дума за модерни технологии, те са от първите готови да ги усвоят. В допълнение, те са по-разнообразни в избора на бизнес сферата на дейност, в която се развиват.

 

В социален аспект обучението по предприемачество помага на човек да се предпази от обществена изолация. То също осигурява високо годишно ниво на възвръщаемост на инвестициите, що се отнася до съотношението на единица средства в полза на обществото към всеки инвестиран долар.

 

Ако сте заинтересовани от въздействието на Джуниър Ачийвмънт върху обучението по предприемачество, върху индивидите, върху обществото и глобалната икономика, моля разгледайте внимателно целия доклад.

Снимки

Документи