JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Мисия и визия

 

"От предприемчиви хора към щастлива нация"

Вече 20 години JA Bulgaria е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество.

JA Bulgaria е член на JA Worldwide и JA Europe и годишно достига до 40,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.

 

 

 

Всеки млад човек трябва да придобие практически предприемачески опит преди завършване на задължителното образование.“ (Европейска комисия)

Дейността на JA България е насочена към цялата образователна система и осигурява приемственост в обучението по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа, като поставя специален акцент върху използването на новите технологии в учебния процес.

 

За училищата и детските градини JA България предлага:

 • Собствени и адаптирани учебни материали – програми на JA България по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа
 • Одобрени учебници по технологии и предприемачество, разработени в партньорство с издателства
 • Обучение по акредитирани програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (виж: http://iropk.mon.bg)
 • Методическа подкрепа на мрежата от партньорски училища
 • Състезания, конкурси и обучения за ученици

 

За университетите JA България предоставя:

 • Практическо обучение на студентски стартъпи за започване на собствен бизнес
 • Възможности за работа с ментори и професионалисти от бизнеса
 • Участие в състезания и изложения
 • Курсове по финансова грамотност
 • Достъп до финансиране

 

Учениците и студентите, участвали в програми на JA, показват по-задълбочено разбиране на понятия и основни принципи от икономиката и бизнеса, както и практически умения за използването им в живота. Те много по-лесно се реализират на пазара на труда, създават повече стартиращи успешни компании и получават по-високо  възнаграждение в сравнение със своите връстници, които не са преминали такова обучение. Какво прави този успех възможен?

Успехът на образователния модел на JA България се дължи на съчетанието между качествено учебно съдържание, основано на подхода на учене чрез практика, подготвени и мотивирани учители и включването на доброволци от местната общност – представители на бизнеса и публичния сектор, които помагат на младите хора като техни ментори или представят учебното съдържание в клас, пречупвайки го през призмата на своя практически опит. 

 

Сред най-популярните ни събития и състезания са:

 • Мениджър за един ден
 • Учебна компания
 • Изгряващи звезди
 • Професиите на бъдещето
 • Иновационен лагер

 

Организацията е официален домакин на Световната седмица по предприемачество в България, както и активен участник в Световната седмица на парите.

 

 

 

Видео клипове

Снимки