JuniorAchievementBulgaria

За училища и университети

Как нашите програми се включват в училищното/университетското образование?

Възможните форми за включване на предприемаческите програми в учебния процес са:

 1. ЗИП
 2. Часовете по практика
 3. Час на класа
 4. Извънкласна дейност по „УСПЕХ“ или друг проект
 5. Свободноизбираема подготовка
 6. В рамките на културно-образователна област:
 • „Бит и технологии” (ядро: Организация и икономика)
 • „Обществени науки и гражданско образование”
 • „География и икономика” (ядра: Население, икономика и политическа карта на света, Географска картина на света, География на България)
 • „Гражданско образование“ (ядра: Икономиката и нейните механизми, Политическа и икономическа карта на света)
 • “Математика, информатика и информационни технологии”

Програма „Учебна компания за студенти“ на ДАБ се включва в университетите след заявяване на интерес от страна на конкретни преподаватели в конкретен факултет. Преподавателите е нужно да посетят въвеждащо обучение заедно със своите студенти, което ДАБ организира всяка година през ноември и ги запознава с методологията на работа по програмата. В някои университети програмата се преподава като свободноизбираема дисциплина, която носи кредити (напр. Американския университет в Благоевград или Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“), в други като допълнителен предмет извън програмата.

Какви са положителните ефекти от стартиране на програмите на ДАБ във вашата образователна институция?

От основаването си преди 18 години Джуниър Ачийвмънт България е обучила 235,418 ученици и студенти и е достигнала до 1000 училища и 13 университета в страната. Зад цифрите стоят историите, мечтите и целите за успешна професионална реализация на амбициозни млади хора. Иновативните и практически ориентирани образователни програми по предприемачество и кариерно развитие, които предоставяме, са моделирани да мотивират младите хора да бъдат инициативни и активни и да се реализират успешно в конкурентна среда. Вярваме, че инвестирайки в образованието на ученици и студенти, ние изграждаме бъдещи лидери, успешни и щастливи хора. Това, което ние предлагаме, е иновативност, практика и множество инициативи и състезания, които тестват познанията на младите хора, развиват ключови техни умения и ги амбицират да продължават да се самоусъвършенстват.

7,453 учители, които са част от нашата мрежа, смятат нашите програми за полезни и иновативни;

9,185 доброволци са ни се доверили и ни подкрепят във всяка инициатива.

Ето какво споделят и някои наши възпитаници:

„Благодарение на участията си в Учебна компания“ аз започнах да мисля по-иновативно и да виждам различни възможности за бизнес навсякъде. Във всеки проблем започнах да виждам решение.“ Ивона Велкова, 18 г., СОУ „Козма Тричков“, Враца

“С участието в „StartUp Program“ на ДАБ получих отговори на много въпроси – от това какво е да си предприемач, как се започва бизнес, на кои аспекти трябва да обърнеш внимание в една стартираща компания, как се идентифицира бизнес възможност, как се структурира бизнес модел, как се стига до потребители и клиенти, до това как се подготвя успешна презентация и как се развива екип. Само човек с предприемачески опит може да ти каже: "Не прави това, защото ще се "спънеш", подходи по друг начин!” Александър Панайотов, основател на Parking Sector

 Успешните истории на наши възпитаници са доказателство за това, че положителни ефекти от прилагането на програмите на ДАБ са:

 • повишаване на квалификацията на учителите;
 • повишаване на качеството на обучение;
 • внасяне на иновации в процеса на обучение;
 • повишаване на мотивацията на учениците;
 • повишаване на успеха на учениците;
 • подобряване на репутацията на училището.