JuniorAchievementBulgaria

За ученици и студенти

Как можете да се запишете да изучавате програмите на ДАБ?

Програмите на ДАБ се преподават в 1000 детски градини и училища и в 12 университета в страната. Всяка програма е предназначена за определена  възрастова група. За да може наша програма да се преподава във вашето училище, е нужно директорът да е разрешил на един или повече ваши учители да преминат обучение, организирано от нас, както и да е предвидил нужните часове за провеждане на програмата в училище под формата на ЗИП/СИП/извънкласна дейност или друго. За да се запишете да изучавате програма на ДАБ, е необходимо да попитате дали във вашето училище има обучен преподавател за съответния етап. Ако има такъв учител, можете да се свържете с него, за да попитате как да се включите в групата. Ако наши програми не се преподават във вашето училище, а вие имате огромно желание да се обучавате по тях, може да разговаряте с ваш преподавател или с директора и да ги запознаете с невероятните възможности, които нашата организация предлага за развитие на учениците и учителите!

Ако сте студент, можете да вземете участие в програма „Учебна компания за студенти“. Тъй като университетите са по-автономни и мащабни институции от училищата, възможно е във вашия университет програмата вече да се преподава, но във факултет, различен от вашия. Дори и да сте от различен факултет, това не е пречка да се включите в студентски стартъп. Ако не сте наясно дали във вашия университет се преподава нашата програма, може да ни пишете на ja.bulgaria@jabulgaria.org, за да ви дадем най-актуалната информация за съответната учебна година.

Как можете да се включите в наши инициативи?

Ако сте на възраст от 6 до 25 години, нашите инициативи са за вас.

За да участвате в някои от инциативите на ДАБ, е необходимо да се обучавате по програмите на ДАБ. Например, за да се включите в конкурса по „Бизнес етика“, е необходимо във вашето училище да се работи по програма „Бизнес етика“ и вие да сте част от съответния клас/СИП/ЗИП, работещ по програмата. По същия начин, за да участвате в Креативен лагер, е нужно да сте част от учебна компания и да работите по програма „Учебна компания“.

Добрата новина е, че ДАБ има и няколко инициативи, които са отворени за участие и от ученици, които не изучават програмите на ДАБ. Това са „Мениджър за един ден“ (провежда се всяка година през март) и „Иновационен лагер“ (провежда се всяка година през февруари). За да получите актуална информация за датите всяка година, е нужно да следите нашия уебсайт,  e-mail бюлетин или Facebook страница.

Какво ви очаква, ако учите по програмите на ДАБ?

Програмите на ДАБ предоставят висококачествено обучение по предприемачество, икономическа и финансова грамотност и кариерно развитие, като прилагат модела „учене чрез правене“. Методиката на ДАБ включва разнообразни практически упражнения, които са адаптирани към учебните материали, богати на илюстрации - за най-малките, и на примери от практиката - за най-големите ученици.

Работата по програмите на ДАБ ви предоставя възможност да работите с ментори и бизнес консултанти, които ще споделят с вас своя опит и познания. Практици от бизнеса са поканени за лектори на множество извънкласни обучения, които можете да посетите.

Календарът на ДАБ е запълнен и с разнообразни състезания и инициативи, в които можете да се включите. Участието и доброто представяне ви гарантира не само полезни и интересни награди, но също така и възможността да отидете и на европейско и световно ниво на състезанията.

Сертификатите, които ще получите след завършване на програмите на ДАБ, са разпознаваеми и високо ценени от работодателите в България и чужбина.