JuniorAchievementBulgaria

За учители

Какво е необходимо, за да започнете да преподавате по нашите програми?

Програмите на ДАБ са отворени за учители от всички образователни институции – детски градини и училища - обществени и частни. За да започнете да преподавате по програмите ни, е необходимо да преминете обучение, което ние организираме като част от стартиралата през 2010 г. Програма „Квалификация на МОН“. Таксата за обучение към тази програма е 120 лв. и се поема от училището (информация за отстъпки), заедно с пътните и разходите за нощувки на учителите. В тези обучения могат да се включат преподаватели от всички дисциплини, няма изисквания да са само с икономическо образование. Обученията са групирани в зависимост от етапа на образование – начален, прогимназиален и гимназиален, като всеки завършил двудневното обучение получава сертификат за преминат квалификационен курс. Повече информация за предстоящите обучения можете да намерите в секцията с предстоящи обучения на сайта ни.

След преминаване на обучението вие можете да закупите необходимите за преподаване на програмата, която сте избрали, учебни материали (ръководства за учители, работни тетрадки за ученици) от онлайн магазина на ДАБ. Всяко училище, което желае да започне работа по програми на ДАБ, подписва споразумение с ДАБ за всяка учебна година, в което са упоменати класовете и програмите, които ще бъдат преподавани. 

Какво се изисква от учителите, преподаващи програмите на ДАБ?

На първо място – инициативност, жажда за нови знания и постижения, откривателски дух! Ние нямаме много задължителни изисквания към учителите, защото вярваме, че човек дава максимума от себе си, когато се чувства свободен да твори и експериментира. Задължителен елемент в обучението по програмите на ДАБ са учебните материали, които ние имаме ангажимент да адаптираме, усъвършенстваме и отпечатаме – те се закупуват от онлайн магазина на сайта ни за съответния клас и са комплектовани в два варианта - за 15 ученици и за 30 ученици. По желание на учителите ДАБ предоставя членство и във Facebook групи за трите етапа на обучение - начален, прогимназиален и гимназиален. Членството в тях носи огромна добавена стойност за нови учители, защото вътре тече активно споделяне на опит, съвети, проведени уроци (в класната стая и изнесени) от вече работещи по програмите учители, които показват вдъхновяващи резултати! Отново с пожелателен характер е и призивът към учителите за често посещение на нашия сайт или абонамент за нашия месечен бюлетин, където публикуваме важна информация за предстоящи събития и състезания, в които могат да се включат ученици, които изучават програмите на ДАБ.

Какви възможности предлага ДАБ на своите учители?

Учителите на ДАБ са посланици на ценностите на предприемачеството и за нас е важно те да имат лесен достъп до полезна за тяхната работа информация. За тази цел ние сме създали платформа за регистрация на учители на нашия сайт, която им позволява достъп до полезни материали, последни новини, състезания и инициативи и лесна форма за отчетност на програмите. Чрез своя профил учителите могат да въведат имената на учениците си в системата и по този начин лесно да генерират сертификатите за участие в програми и състезания през съответната учебна година.

ДАБ организира периодично и обучения за своите учители, които включват много практически упражнения, обогатяващи образователния процес. Работата по програмите на ДАБ е възможност за професионално развитие и израстване на всеки преподавател, който иска да възприеме иновативни подходи и да трансформира комуникацията си с учениците и външния свят. Прилагайки 360-градусовия модел на ДАБ за организация на учебния процес чрез доближаването му до реалния свят в комуникация с всички заинтересовани страни (бизнес, общински власти, държавни институции, медии, родители, колеги от други училища и др.), учителите влизат в нова роля на фасилитатори и ментори на своите ученици, а не просто на хора, които „наливат“ трудно усвояващи се теоретични знания с фуния в главите на младите хора.

Преподавателите по програми на ДАБ имат възможност да покажат своите постижения и иновативни методи на работа и да получат признание на най-високо национално ниво – неведнъж „наши“ учители бяха награждавани от Министерството на образованието и науката с най-високото учителско отличие „Неофит Рилски“ (пример са Емилия Паламаркова от 119 СОУ София, Румяна Витньова от СОУ "Козма Тричков" Враца, Мая Гешева от НФСГ София). Работата по програми на ДАБ дава възможност на учителите и за международна изява и признание – през 2012 г. Людмила Рижук от СОУ „Васил Левски“ (Велинград), която преподава програма „Учебна компания“ на ДАБ, спечели наградата на JA-YE Europe за най-добре работещ преподавател по международната програма „Enterprise without Borders“.

Как учителите могат да станат обучители-треньори на ДАБ?

През 2012 г. ДАБ инициира процес на обучение на треньори, които впоследствие да провеждат обучения по предприемачески програми за други учители. Имаме обучени треньори във всички административни области в България за трите етапа – начален, прогимназиален и гимназиален. Това са активно и дългогодишно работещи по програмите на ДАБ учители с богат професионален опит и постижения. Към момента екипите от треньори са запълнени и активно се провеждат обучения на нови учители по места. В случай на отпадане на треньори в някой от етапите и при идентифициране на нужда от попълване на треньорския състав, ДАБ ще обяви провеждане на ново обучение за треньори, за което ще информира чрез своя уебсайт, Facebook, както и по и-мейл на активно ползващите онлайн платформата ни за учители.