JuniorAchievementBulgaria

Консултация и помощ за организиране на тематично събитие по модела на JA Bulgaria

650.00 лв.

Методически консултации в хода на учебната година

50.00 лв.

Консултация за оформяне на учебен план по предварителна заявка

150.00 лв.

Консултации при кандидатстване в национални и международни конкурси

150.00 лв.

Консултация при кандидатстване по проекти за иновативно или STEM училище

150.00 лв.

Комплект от учебна програма и годишно тематично разпределение по програма "Нашето семейство" - 32 часа

50.00 лв.