JuniorAchievementBulgaria

Комплект за 30 ученици по програмата „Нашата общност“ за 4 клас

160.00 лв.

Комплект за 15 ученици по програмата „Нашата общност“ за 4 клас

120.00 лв.

Комплект за 30 ученици по програмата „Нашият град“ за 3 клас

160.00 лв.

Комплект за 15 ученици по програмата „Нашият град“ за 3 клас

120.00 лв.

Комплект за 30 ученици по програмата „Нашето семейство“ за 2 клас

160.00 лв.

Комплект за 15 ученици по програмата „Нашето семейство“ за 2 клас

120.00 лв.