JuniorAchievementBulgaria

Kомплект за 30 ученици по програмата „Икономика на успеха“ за 7 клас

160.00 лв.

Комплект за 30 ученици по програмата „Това е моят бизнес“ за 6 клас

160.00 лв.

Комплект за 15 ученици по програмата „Това е моят бизнес“ за 6 клас

120.00 лв.

Комплект за 30 ученици по програмата „Европа и аз“ за 5 клас

160.00 лв.

Комплект за 15 ученици по програмата „Европа и аз“ за 5 клас

120.00 лв.