JuniorAchievementBulgaria

Учебник и мултимедийни презентации за програма „Зелено предприемачество“ (Дигитални версии)

100.00 лв.

Учебник и ръководство за преподавателя по програма „Учебна компания“ (Дигитални версии)

100.00 лв.

Учебник и ръководство за преподавателя по програма „Практични финанси“ (Дигитални версии)

100.00 лв.

Практични финанси - Комплект помагало за ученика (25 броя) и ръководство за учителя и доброволеца

312.00 лв.

ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ – Ръководство за учителя и доброволеца

13.00 лв.

ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ – Помагало за ученика

13.00 лв.