JuniorAchievementBulgaria

Комплект от учебна програма и годишно тематично разпределение по програма "Нашето семейство" - 32 часа

50.00 лв.

Комплект от учебна програма и годишно тематично разпределение по програма "Ние" - 32 часа

50.00 лв.

Комплект от учебна програма и годишно тематично разпределение "Дигитален маркетинг" - 36 часа

50.00 лв.

Комплект от учебна програма и годишно тематично разпределение по програма "Лични финанси" - 72 часа

50.00 лв.

Комплект от учебна програма и годишно тематично разпределение по програма "Лични финанси" - 36 часа

0.00 лв.

Комплект от учебна програма и годишно тематично разпределение по програма "Практични финанси" - 72 часа

0.00 лв.