JuniorAchievementBulgaria

Пакет "Профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ" - 11 клас

1400.00 лв.

"Стартиране на собствен бизнес" - 36 часа

400.00 лв.

"Пазарна икономика" - 72 часа

800.00 лв.

"Предприемачество и кариерно развитие" - 36 часа

400.00 лв.