JuniorAchievementBulgaria

Комплект за 30 ученици по програмата „Това е моят бизнес“ за 6 клас

160.00 лв.

Изберете бройки

- +

 

Програмата развива предприемаческите умения на учениците, като ги насърчава да мислят критично и да изследват професионалните си интереси. Тя представя четирите отличителни черти на предприемача, както и знанията и уменията, необходими за започването на собствен бизнес. Разглеждат се основни понятия от областта на предприемачеството и готовността за работа, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин.

Учебните материали в комплекта позволяват работа с максимум 30 ученици и съдържат ръководство за учителя и консултанта с подробни примерни планове за дейности по темите, информативни работни тетрадки, плакати и други материали за изпълнение на дейностите.

Повече информация за програмата, можете да намерите тук.

Допълнителен ресурс по програмата е електронният модул „Това е моето бъдеще“, който е разработен по проект, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Той включва интерактивни дейности и видео клипове с млади български предприемачи. Модулът е достъпен е за безплатно ползване тук.

Стойността на комплекта е 160 лв., с ДДС.

Молим да имате предвид, че срокът за доставка на продуктите е до 3 работни дни след заплащане на поръчката.
Сходни продукти

Комплект за 15 ученици по програмата „Това е моят бизнес“ за 6 клас

120.00 лв.