Bulgaria
JA

Блог

Проект: „Умения за бъдещето“ (Skills for the Future)
Проект: „Умения за бъдещето“ (Skills for the Future)

Проект: „Умения за бъдещето“ (Skills for the Future)

Финансираща институция: EIT Urban Mobility

Продължителност на проекта: септември 2022 – юни 2023

Бюджет на проекта: 29.000 евро

„Умения за бъдещето“ (Skills for the Future) е съвместен проект на JA Европа и Европейския институт за иновации и технологии „Градска мобилност“ (EIT Raw Urban Mobility), който се реализира за първа година в България. Целта на инициативата е да запознае младежите с проблемите на градската мобилност, идеята за „умни градове“ и възможностите за решаването на тези проблеми чрез бизнес решения.

Проектът се реализира чрез най-старата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество. Целта на проекта е да бъдат създадени 30 учебни компании, които да работят в направление „Високотехнологични решения за градове и общности“ през учебната 2022-2023 г. Учебните компании ще имат възможност да участват в състезанието за най-добра учебна компания, а отборите ще могат да ползват помощ от бизнес ментори, работещи във водещите компании в сферата в България.

Учениците в проекта ще имат възможност да се явят безплатно на изпита ESP (Entrepreneurial Skills Pass) и да придобият международно признат сертификат за предприемачески умения. Изпитът тества техните предприемачески, икономически и финансови знания и бизнес умения и им позволява да получат достъп до по-добри възможности за продължаване на образованието си, да навлязат в света на работещите хора, или да стартират собствен бизнес.

Основните резултати от проекта са: 15 учители и 300 ученици ще преминат обучение по програма „Учебна компания“ и ще се запознаят с предимствата на работата със суровини и природни ресурси и възможностите за стартиращ бизнес в сферата. 300 ученици ще се явят на изпита ESP (Entrepreneurial Skills Pass).

Основни дейности в проекта: Два иновационни лагера (София и Варна) за 100 ученици на тема „Високотехнологични решения за градове и общности“ за популяризиране на проекта и генериране на идеи за дейност на учебни компании през учебната 2022-2023 г.

Обучение на учители по програма „Учебна компания“. Създаване на 30 учебни компании, работещи в направление „Високотехнологични решения за градове и общности“.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност