Bulgaria
JA

Блог

„Преход на възможностите” и PLAY JET

Екипът на JA Bulgaria, работещ по проект “PLAY JET - младежи за справедлив енергиен преход,” участва в конференцията „Преход на възможностите – Перник.“ В събитието се включиха и ученици от пернишките училища ГПЧЕ “Симеон Радев” и ПМГ “Христо Смирненски,” обучавани по програмата на PLAY JET.

Конференцията се проведе в сградата на Дома на миньора на 23 януари. Тя беше организирана от „Бранд Медия България“ в рамките на европейския проект „Преход на възможностите“.

Поздравяваме “Бранд Медия България” за тяхната инициатива да повишат информираността на гражданите на региона относно политиките на Европейския съюз за осигуряване на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията.

По-добра информираност със сигурност е нужна, както показа и социологическо проучване, проведено в рамките на проекта, чиито резултати бяха представени на конференцията. Жителите на област Перник все още са силно разделени по отношение на сериозността на заплахата от климатичните промени, необходимостта от преход към възобновяеми енергийни източници и очакванията за ефекта от прилагането на е на европейската Зелена сделка. Свързаните със затварянето на въглищните ТЕЦове и загубата на работни места опасения са сериозни, а възможностите, които преходът ще създаде, все още не са добре познати.

Подобно проучване, направено в рамките на проекта “Panda Labs Junior за справедлив преход” на WWF Bulgaria и JA Bulgaria през 2022, показа, че нагласите на младите хора на възраст 15-24 г. в районите Перник, Бобов дол и Кюстендил са по-положителни по отношение на очакваните възможности за изчистване на замърсената околна среда и стартирането на екологично чисти бизнеси след прехода към ВЕИ. Информираността на младите хора за климатичните промени и за потенциала на възобновяемата енергия е много по-висока.

Държавните и общински институции, с партньорството на бизнеса и неправителствените организации, трябва да направят така, че типичната за младостта склонност към по-положителен възглед за света и очаквания за бъдещето, да бъде подплатена с добро образование по тези нови теми, недопускане на влиянието на фалшиви новини и необективно представена информация. Образователната система следва да положи целенасочено усилие атрактивната и мотивираща образователна методология на пилотни и успешни проекти като PLAY JET и Panda Labs Junior за справедлив преход да получи шанс да влезе в училищата отвъд единичните пилотни класове.

Надяваме се, че чрез дейностите по нашия проект PLAY JET през тази и следващата учебна година на територията на общините Перник, Кюстендил, Бобов дол и Радомир ние ще покажем как повишаваме мотивацията на учениците и ги подготвяме да бъдат млади зелени предприемачи, способни да предложат алтернативна визия за развитието на своите райони след ерата на изкопаемите горива.

„Важно е да говорим освен за предизвикателствата на прехода, но и за възможностите, които той предоставя,” каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов на събитието в Перник. “Много работа тепърва предстои по различните направления, най-вече насочени мерки към малките и средните предприятия в региона.”

Това показва и нашият опит в региона. Показателно е, че към момента изпитваме сериозни затруднения да открием действащи зелени бизнеси на територията на четирите общини, с които да запознаем младежите и да ги вдъхновим, че техният роден край има потенциал за промяна и зелено бъдеще, което да дава достатъчно работни места и добър стандарт на живот.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност