Bulgaria
JA

Блог

Стартира записването за присъствени обучения  за учители в Бургас в края на август
Стартира записването за присъствени обучения  за учители в Бургас в края на август

Стартира записването за обучения за учители по “Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси“ и по програма “Учебна компания” 2024/25 г.

Ако вие сте:

✅ Преподаватели на ученици на 14-19 години

✅ Директори на училища в България без значение от вида на училището

✅ Активни младежи, които искат да учат предприемачество и финансова грамотност на практика

Информацията по-долу представлява интерес за вас ????

В периода 26-30.08.2024 Джуниър Ачийвмънт България организира 2 присъствени обучения в гр. Бургас:

  1. 26-28.08.2024 г. - обучение “Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси“ по програми “Лични финанси” и “Практични финанси”
  2. 28-30.08.2024 г. - обучение по програма за предприемачество “Учебна компания”

1. От 26 август на обяд до 28 август на обяд ще се проведе обучение “Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси“

Обучението е предназначено за педагогически специалисти, които желаят да усъвършенстват своята теоретична подготовка, методически и практически умения за:

  • повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез обучение в рамките на самостоятелна дисциплина в разширената или факултативната подготовка;
  • надграждане на усвоеното в задължителната подготовка по технологии и предприемачество;
  • успешно интегриране на финансовата грамотност в останалите предмети. В програмата се разглежда същността на финансовата грамотност – трансверсално умение за управление на лични финанси, което е елемент на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост”.

Обучението е съобразено с резултатите от националното представително проучване, проведено от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Министерство на образованието и науката. Акцент се поставя върху ползите за ученика, училището, бизнеса, обществото. Разглеждат се съчетаемостта между понятията и очакваните резултатите в образователните програми на Джуниър Ачийвмънт България с учебните програми по „Технологии и предприемачество“.

Преминавайки през обучението, преподавателите ще получат необходимата подготовка за преподаване по програмите “Лични финанси” и “Практични финанси”.

Програма „Лични финанси“ е интердисциплинарна програма, която пряко кореспондира с очакваните резултати от обучението по технологии и предприемачество и поставя специален акцент върху изграждането на инициативност и предприемчивост като ключова компетентност. Програмата е най-подходяща за първи гимназиален етап и се преподава в рамките на 36 учебни часа. Програмата развива уменията на учениците да разпознават основните елементи на личните финанси и ги насърчава да поставят конкретни цели за финансовите си нужди и желаното качество на живот. Програмата е изградена от 6 теми, които се фокусират върху печелене на доходи, спестяване и инвестиране, съставяне на бюджет, използване на кредит, управление на риска и разумно потребление. Съдържанието включва практически казуси, игри и упражнения, разработени от представители на финансовия сектор, които спомага за изграждането на всички ключови компетентности. Програмата е най-подходяща за първи гимназиален етап и се преподава в рамките на 36 учебни часа. Повече за програмата можете да откриете тук: https://jabulgaria.org/bg/programi/programi-za-gimnazialen-etap/programa-lichni-finansi

Програма „Практични финанси“ е първият завършен курс по финансова грамотност, създаден за ученици във втори гимназиален етап. Чрез съдържанието на “Практични финанси” учениците придобиват знания и умения в областта на управление на личните финанси. През различни индивидуални и групови практически дейности, както и казуси създадени от финансови експерти, учениците се научават да боравят с финансови термини, да изготвят и спазват личен финансов бюджет и да разпознават ролята на финансовите институции и държавата в управлението на икономиката. Програмата поставя акцент върху кариерното ориентиране и връзката между образование и доходи. След преминаване на пълния курс, учениците развиват необходимите умения да разпознават и използват различни спестовни, застрахователни и инвестиционни инструменти. Повече за програмата можете да откриете тук: https://jabulgaria.org/bg/programi/programi-za-gimnazialen-etap/programa-praktichni-finansi

На обучаемите се присъжда 1 квалификационен кредит за преминато обучение.

Цената на обучението е 150 лв., като в него са включени две нощувки със закуски в хотел в Бургас.

Заявка за обучението се подава на следния линк: https://form.jotform.com/241122517567353, а срокът е до 12.07.2024 г. или до запълване на местата.

2. От 28 август на обяд до 30 август на обяд 2024 г. ще се проведе обучение по най-мащабната програма за млади предприемачи в България „Учебна компания“

Програма “Учебна компания” изгражда ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование и е призната от ЕК през 2006 г. като „най-добрата образователна практика в обучението по предприемачество в Европа“.

Програмата е насочена към ученици на възраст 14-19 г., а младежите преминават през целия процес на материализиране на генерирана от тях идея за създаване на собствен бизнес във формата на реално предприятие (ООД), което осъществява дейност по създаване и доставка на продукти и/или услуги до крайния потребител.

Обучението е подходящо за всички учители в гимназиален етап без значение от вида на училището, в което преподават. Освен усвояване на методиката на преподаване на програма „Учебна компания“, програмата на обучението ще даде възможност на учителите да се включат в няколко образователни проекта, които предоставят легитимиране на знанията, уменията и компетентностите на учениците на Европейско ниво.

Проект „Младежи в кръговата икономика“ – съвместен проект на Джуниър Ачийвмънт България и Европейският институт по иновации и технологии отдел „Суровини“, предлагащ за пръв път онлайн платформа с дигитално съдържание на български език по 8 модула свързани с кръгова икономика и рециклиране (рециклиране на метали, пластмаси, джиесеми и устойчива мода)

“Управление на проекти“ – съвместен проект на Джуниър Ачийвмънт Европа и Образователната фондация на Института за проектно управление (PMIEF), който предоставя на учениците възможността да сертифицират своите умения по проектно управление, преминавайки през интерактивен образователен модул, разработен от експерти на световно ниво.

Всички ученици, обучаващи се по „Учебна компания“ имат възможност да се явят на международно признатия изпит ESP „Сертификат за предприемачески умения“, който ще разкажем повече на срещата.

На обучаемите се присъжда 1 квалификационен кредит за преминато обучение.

Цената на обучението е 150 лв., като в него са включени две нощувки със закуски в хотел в Бургас. Заявка за обучението се подава на следния линк: https://form.jotform.com/241011629783354 , а срокът е до 12.07.2024 г. или до запълване на местата.

3. Възможност за избор на двете представени обучения

Двете обучения са с отделни програми, които не се застъпват. При избор и на двете обучения, необходимо е участникът да се регистрира по-отделно и в двете обучения, като в този случай заплаща преференциална пакетна такса на стойност 250 лв.

4. Допълнителна информация

Разходите за настаняване (в двойни стаи), обяд и кафе-паузи във всички дни на обучението се поемат от Джуниър Ачийвмънт България.

Пътните разходи и за двете обучения са за сметка на участниците.

Заплащането на таксата за избраното обучение се превежда по банковата сметка на организацията, посочена в съответната регистрационна форма, след нейното попълване. При участие и в двете обучения, в основанието за плащане се записва текст “пакетна такса за две обучения - ФГ и УК”.

За въпроси и детайли, свързани с провеждането на обученията, моля да се свържете с:

За предприемачество:
Илияна Христова, iliyana.hristova@jabulgaria.org, тел.: 0893 073791

За финансова грамотност:
Жана Димова, jana.dimova@jabulgaria.org, тел.: 0877161986

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност