Bulgaria
JA

Блог

Заключително събитие по Еразъм+ проект на тема "Digital pedagogical strategy for Z generation"
Заключително събитие по Еразъм+ проект на тема "Digital pedagogical strategy for Z generation"

На 13.10.2023 г в зала Централ на хотел “Форум” се състоя заключително събитие по Еразъм+ проект на тема "Digital pedagogical strategy for Z generation", в който 19. СУ "Елин Пелин" е координатор в партньорство с Литва, Полша и Норвегия. Конференцията бе открита от Д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и г-жа Клара Арабаджиева , директор на 19.СУ “Елин Пелин”.

На конференцията имахме възможност да чуем мнения и идеи от нашите гости и участници, представители на различни институции: МОН, НИО, РУО, ЦОПУО (Център за оценяване в предучилищното и училищното образование), представители на академичната общност - УНСС, СУ “Св. Кл. Охридски ”, ВУЗФ, директори на училища, учители, родители, партньори, представители на район Красно село, представители на бизнеса и издателство КЛЕТ-България и др.

На събитието бяха представени резултатите от иновативния проект, фокусиран върху образованието и развитието на дигиталните компетенции на преподавателите. Реализацията му е стъпка към успешното бъдеще на образованието - формирането на мрежа от "Дигитални приятелски училища" между четири европейски държави - България, Литва, Полша и Норвегия, които чрез сътрудничество и общи усилия създадоха инструменти за по-добро образование и повишаване дигиталните компетенции на училищните общности.

Ангелина Секулова, оперативен асистент по изпълнение на дейностите на проекта, представи "Ръководство за разработване на собствена стратегия за дигиталното училище". То предоставя на образователните институции ценен инструмент за разработване на собствени стратегии за дигитална трансформация и подпомага училищата да създават планове, които са целенасочени и адаптирани към специфичните им нужди.

Мирела Петкова - координатор на проекта, даде възможност на участниците да тестват преведения на български език "Уеб-базиран инструмент за установяване на настоящи потребности при дигитализацията на учебния процес". Този инструмент играе ключова роля в идентифицирането на актуалните нужди на образователната общност. Той позволява на училищата да анализират и оценяват състоянието на тяхната дигитална инфраструктура и да предприемат конкретни стъпки за подобрение. Присъстващите имаха възможност да се запознаят и с дигиталния ресурсен център - "Resource Hub", който предоставя на училищата, учителите, учениците и студентите свободен достъп до актуални учебни материали, иновативни инструменти и насоки за интегриране на технологиите в учебния процес и допринася за усъвършенстването му чрез неограничени възможности за обогатяване на опита и развитието на уменията в дигиталната епоха.

Представен бе и обучителен курс - МООС, разработен от партньорите от България - екипа от Центъра за образователни и обучителни дейности – Валюми. Г-жа Ади Конедарева представи този педагогически модел за e-обучение, базиран на 5-стъпковия модел на професор Джили Салмон, който ще допринесе за развитието на дигиталните компетенции на образователната общност.

Общата цел на проекта бе да подпомогне на образователната система да се адаптира към предизвикателствата на цифровата епоха, да подготви учениците си за успешно участие в модерното общество и да гарантира, че преподавателите разполагат с необходимите знания, умения и ресурси за ефективна и дигитална образователна практика.

С гордост споделяме тези резултати с всички от Вас и се надяваме, че те ще помогнат за създаването на нови политики и стратегии в учебните заведения-училища и университети, които да са в крак с дигиталната епоха на Z - поколението.

Повече за дейностите и материалите по Еразъм+ проекта можете да намерите на: https://digipedzgen.eu/ и на страницата на 19СУ “Елин Пелин”: https://bit.ly/3Tcncux

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност