Bulgaria
JA

Блог

Re-Value:преоценяване на градoустройството и климатичната неутралност в крайбрежните градове

Заглавие на проекта: Re-value: преоценяване на градoустройството и климатичната неутралност в крайбрежните градове

Партньори: JA Bulgaria, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Община Бургас

Период: 2023-2025 г.

Бюджет: 36 000 евро

Цели: Проектът има за цел да предефинира стойността на градските пространства чрез интегриране на социални, икономически и екологични решения. Re-Value се ангажира с холистичен подход към градското развитие, като взема предвид не само физическата инфраструктура, но и благосъстоянието на общностите, като същевременно прокарва пътя към постигане на климатична неутралност в градските райони. Проектът е вдъхновен от естетическия подход на New European Bauhaus към устойчивостта и е предприет в подкрепа на мисията на ЕС за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове.

Усилията са съсредоточени в девет европейски крайбрежни града, които колективно се стремят да съдадат, планират, разработят и споделят цялостна перспектива и подход за справяне с взаимосвързаните системни предизвикателства, пред които са изправени градовете днес.

Дейонсти: Проектът се провежда в девет европейски крайбрежни града, сред които и Бургас, които колективно се стремят да създадат, планират, разработят и споделят цялостна перспектива и подход за справяне с взаимосвързаните системни предизвикателства, пред които са изправени градовете днес. Джуинър Ачийвмънт България има се ангажира с провеждането на ежегодни иновационни лагери за устойчиво и климатично неутрално развитие на Атанасовско езеро в гр. Бургас, съвестно с Община Бургас.

Резултати: Запознаване на младежи от гр. Бургас с възможностите и проблемите на Атанасовско езеро и концепцията за „синя икономика“. Изработване на стратегия за устойчиво и климатично неутрално развитие на Атанасовско езеро и пълноценната му интеграция в градското планиране на гр. Бургас.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност