програми на JA Bulgaria
Bulgaria
JA

Програми

Програма “Нашата общност”

Програмата представя разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и как хората допринасят за нейното развитие. Разглеждат се основни понятия от областта на финансовата грамотност и готовността за работа, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин. Учениците се запознават с данъците, вземането на решения и паричния поток в общността и научават каква е ролята на държавата.

 

ФОКУС

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Да допълни учебната програма по технологии и предприемачество в начален етап.
 • Да помогне на учениците да открият многообразието от професии и работни места.
 • Да разшири познанията на учениците за видовете бизнес в общността.
 • Да разшири разбирането на учениците как държавата подкрепя услугите за повишаване на благосъстоянието на своите граждани;
 • Да развие и разшири разбирането на учениците как гражданите трябва да поемат отговорност за благосъстоянието на своята общност.
 • Да покаже на учениците значението на образова­нието за бъдещото им професионално развитие.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Надграждащи знания по Технологии и предприемачество за 4.клас 
 • Разширено изучаване на темата “Професии и предприемачество”

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

 • В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
 • В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
 • Като извънкласна дейност – например по проект „Твоят час“ и др. проекти

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Как действа една общност

2. Сладки “О” Понички

3. Ролята на държавата

4. Един нов бизнес

5. Движението на парите

img
 • Препоръчителен клас: 4. клас
 • Продължителност: 32 учебни часа
 • Брой теми: 5
 • Комплекти за 15 или 30 ученици. Съдържат ръководство за учителя с подробни примерни планове и материали за изпълнение на дейностите
0

Често задавани въпроси

Налични ли са примерни разпределения и тематични разпределения за програмите?

Да, тези документи са част от комплектите, ако закупите съответната програма от нашия онлайн магазин.

Може да разгледаш също...

Други програми

Програма "Нашата общност"

Програма "Нашата общност"

Учениците научават за разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и се запознават с данъците, вземането на решения и паричния поток в общността и научават каква е ролята на държавата.

✅ 4. клас

✅ 32 учебни часа

✅ 5 теми

✅ Направление: Умения за работа

Програма "Нашето семейство"

Програма "Нашето семейство"

Учениците разглеждат основни понятия от областта на финансовата грамотност, запознават се с различни професии, анализират своите умения, идентифицират стоките и услугите, предоставяни от местния бизнес.

✅ 2. клас

✅ 32 учебни часа

✅ 5 теми

✅ Направление: Финансова грамотност

Програма "Нашият град"

Програма "Нашият град"

Програмата запознава учениците с различните видове бизнес и многообразието от работни места в един град, както и начините, по които работата допринася за развитието на града.

✅ 3. клас

✅ 32 учебни часа

✅ 5 теми

✅ Направление: Предприемачество и умения за работа

***

Как можете да се включите

ментори

За учители и училища

Вашето училище може да включи предприемаческите програми на JA Bulgaria в учебния процес в рамките на раздел Б, раздел В или извънкласна дейност, също така и в часовете по практика в професионалните гимназии. Ползите за всяко избрало да работи с нас училище са много: внасяне на иновации в процеса на обучение, повишаване на качеството на обучение, повишаване на мотивацията и успеха на учениците, подобряване на репутацията на училището, възможности за участие в международни събития и обучения и установяване на контакти и партньорства с училища от други държави. За да работят по програмите на JA Bulgaria, за учителите е нужно да посетят обучение за учители, таксата за което може да бъде заплатена от училището. В тези обучения могат да се включат преподаватели от всички дисциплини, няма изискване да са с икономическо образование. Следващата стъпка е закупуване на учебните материали по избраната програма от нашия уеб магазин и започване на работа с учениците. Експертите на JA Bulgaria са на разположение за подкрепа през цялата учебна година. За учителите ползите от работа с нас са свързани с повишаване на квалификацията, професионално израстване, усвояване на иновативни методи на работа, възможности за постижения и признание на национално и международно ниво.

Ако желаете да подкрепите програмата в ролята си на ментор, вижте информацията на страница "Ментори".

Ментори
ментори

За ученици и студенти

За да може наша програма да се преподава във вашето училище, е нужно директорът да е разрешил на един или повече ваши учители да преминат обучение, организирано от нас, както и да е предвидил нужните часове за провеждане на програмата в училище.

За да се запишете да изучавате наша програма, е необходимо да се свържете с обучените от нас учители във вашето училище, за да попитате как да се включите в групата. Ако наши програми не се преподават във вашето училище, а вие имате огромно желание да се обучавате по тях, може да разговаряте с ваш преподавател или с директора и да ги запознаете с невероятните възможности, които нашата организация предлага за развитие на учениците и учителите!

JA Bulgaria има инициативи, които са отворени за участие на ученици и/или студенти, независимо от това дали в тяхното училище/университет се предлага наша програма – Мениджър за един ден (ученици/студенти) и Национално състезание „Практични финанси“ (ученици).

Участието във всяка JA програма или иниацитива ви носи много нови практически умения, нови приятели, контакти с хора от бизнеса, възможности за награди на национално и европейско ниво. Програмите на JA Bulgaria ви подготвят за успешно представяне на изпит за Entrepreneurial Skills Pass – сертификат, признат от Световния икономически форум, Европейския парламент и Европейската комисия за ключова компетентност. ESP ще ви даде предимство при кандидатстване за работа или във висше учебно заведение.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност