Bulgaria
JA

Teachers

Учители и училища

Вече над 25 години JA Bulgaria има ключов принос за навлизането и постепенното утвърждаване на идеята за нуждата от развиване на предприемаческата компетентност в българската образователна система. JA Bulgaria е организацията-пионер, която през 1998 г. за първи път провежда предприемаческата програма „Учебна компания“ в няколко училища в страната и продължава и днес да разработва и въвежда практически насочени програми по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа в полза на стотици хиляди български младежи.  

Хиляди учители (от всички етапи на училищното образование) са апробирали нашите програми в практиката си през годините и така са натрупали достатъчно основание за създаването на новия предмет „Технологии и предприемачество“ (с новия ЗПУО от 2015 г.) в задължителната подготовка. Наши експерти работиха по проектите на учебните програми за предмета, също така участваха в създаването на първите учебници по този нов предмет. JA Bulgaria има основен принос за създаването на профил „Предприемачески“ за втори гимназиален етап. 

Курсовете, част от нашето партньорство с HP Inc. са със свободен достъп и предлагат практически ориентирано съдържание с бизнес и маркетинг насоченост.

Онлайн курсове в Moodle

Програми на JA

img
Testimonials

What People Says About Us

Чрез програмите на JA учим младите да използват ограничените ресурси, за да постигат неограничените си цели! 

Деян Дойков - ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов", гр. София

“Учебна компания” помага на учениците да работят в екип. Те придобиват много самочувствие и увереност в това, което правят. Разбират, че могат!

Спаска Бистрашка - СУ "Васил Левски", гр. Карлово

Бъдете предприемчиви, за да сте щастливи! Вярвайте във възможностите си и не спирайте да мечтаете!

Ели Руменова - 108. СУ "Никола Беловеждов", гр. София

Състезание "Зелено бъдеще: ХРАНА"

Включете се в нашето вълнуващо състезание "Зелено бъдеще: Храна". Разкрийте своя потенциал за промяна в борбата с разхищението на храна, замърсяващите опаковки и липсата на достатъчно устойчива и здравословна храна.

View more
img
img

Useful Tips

Thresher shark rudd African lungfish silverside, Red salmon rockfish grunion, garpike zebra danio king-of-the-salmon banjo catfish."

Sea chub demoiselle whalefish zebra lionfish mud cat pelican eel. Minnow snoek icefish velvet-belly shark, California halibut round stingray northern sea robin. Southern grayling trout-perch

Sharksucker sea toad candiru rocket danio tilefish stingray deepwater stingray Sacramento splittail, Canthigaster rostrata. Midshipman dartfish Modoc sucker, yellowtail kingfish basslet. Buri chimaera triplespine northern sea robin zingel lancetfish galjoen fish, catla wolffish, mosshead warbonnet

What do I need to know?

Как програмите на JA Bulgaria могат да се включват в училищното образование?

 • В раздел „Б“ (избираеми учебни часове) 
 • В раздел „В“ (факултативни учебни часове) 
 • В часовете по практика в професионалните гимназии 
 • Голяма част от програмите ни (като напр. Учебна компания, Практични финанси, Зелено предприемачество) са включени в разработения от нас примерен училищен учебен план за профил „Предприемачески“, който е съобразен с рамковия учебен план на МОН. Допълнително, нашата организация е разработила учебни материали за всеки от четирите задължителни модула по предприемачество в рамките на профила. Всяко училище, което има желание да разкрие паралелка с този профил, може да се възползва от нашите препоръки и текущи консултации в хода на учебната година. 
 • В час на класа 
 • Като извънкласна дейност в рамките на различни проекти 

Какви са ползите за учителите, които преподават програми на JA Bulgaria?

 • Провокираме педагогическите специалисти да се развиват като личности и професионалисти чрез  инфраструктура за внедряване на образователни иновации и предприемачество. 
 • Даваме възможност за участие в обучения за присъждане на квалификационни кредити. 
 • Предоставяме комплекти от учебна програма и годишно тематично разпределение по всички предмети, препоръчани от JA Bulgaria в проектите на учебни планове за профил „Предприемачески“. 
 • Предоставяме комплекти от учебна програма и годишно тематично разпределение по всички програми на JA България. 
 • Оказваме съдействие за осигуряване на бизнес ментори за програма "Учебна компания", както и за други наши програми, събития и инициативи. 

Какви са ползите от въвеждането на програми на JA Bulgaria за училището?

 • Насърчаваме повече иновации в образованието в съответствие с действащата нормативна рамка. 
 • Допринасяме за повишаване на качеството на обучение във вашето училище. 
 • Допринасяме за повишаване на мотивацията и повишаване на успеха на учениците. 
 • Допринасяме за подобряване на репутацията на училището. 
 • Оказваме подкрепа при кандидатстване по проекти за Иновативно училище и STEM училище. 
 • Оказваме подкрепа при кандидатстване в Национални конкурси и даваме ексклузивитет за участие нови проекти на организацията. 
 • Предоставяме консултации за оформяне на училищен учебен план по профил „Предприемачески“ по предварителна заявка. 

Какво е нужно да направя, за да започна да преподавам програма на JA Bulgaria?

 • На първо място, изберете наша програма, с която бихте искали да запознаете учениците си – спрямо етапа на училищно образование, в който преподавате, и съобразно вашите лични интереси в някоя от тематичните ни области (предприемачество, финансова грамотност и умения за работа). Пълен списък на програмите, които предлагаме.
 • Разговаряйте с директора на своето училище и получете съгласие да се включите в организирано от нас обучение, което ще ви подготви за това как да преподавате нашите програми. 
 • Поръчайте учебни програми, тематични разпределения и учебни материали за работа по програмата от нашия онлайн магазин.
 • Започнете работа! 

Our website uses Cookies. For more information, you can visit: Cookies Policy