Bulgaria
JA

Блог

Panda Labs Junior за Справедлив преход

Заглавие на проекта: Panda Labs Junior за справедлив преход

Финансираща институция: EUKI (European Climate Change Initiative)

Партньори: WWF България, WWF Adria Сърбия, Junior Achievement Северна Македония и Eco team Черна гора

Продължителност: Октомври 2021 - Септември 2023

Бюджет: 112 329 евро (бюджет за JA Bulgaria)

Цели: Основната цел на проекта е да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемачески капацитет сред младежите във въглищните райони в четирите държави.

Дейности:

  • Поредица от интерактивни онлайн обучения, хакатони, симулации на икономически и социален съвет, кръгли маси с местни власти и регионални срещи за 100 ученици от въглищни райони и 50 студенти във всяка от 4-те държави;
  • Партньорства с общини, училища и университети в 4-те държави;
  • JA Bulgaria разработи онлайн образователен курс по справедлив преход и зелено предприемачество за гимназисти, който е преведен и се прилага във всяка от 4-те държави;
  • Разработихме и подробен конспект на образователен курс по същите теми за студенти с препоръки за външни лектори.

Резултати:

  • Развитие на знанията, уменията, увереността, предприемаческия начин на мислене и силната гражданска ангажираност на младите хора, които са от решаващо значение за тяхното участие в процеса на справедливия преход;
  • Създаване на регионална мрежа, включваща 600 млади хора от 4-те партньорски държави;
  • Насочване на интереса на местните власти и бизнес ментори за овластяване и мотивиране на младите хора да останат и да намерят бизнес възможности в своите региони;
  • Създаване на капацитет за зелени иновации, устойчиви бизнес решения и зелени стартъпи в местните общности.

Кратко представяне | Panda Labs Junior - YouTube

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност