Bulgaria
JA

Блог

Financial IQ (FIQ) Project - проучване и повишаване на нивото на финансовата грамотност на българските ученици

Инициатор: JA Bulgaria

Институционални партньори: Министерство на образованието и науката (МОН) и Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР)

Корпоративни партньори: NN България, MasterCard и УниКредит Булбанк

Партньори: NN България, MaterCard, Уникредит Булбанк

Продължителност: 2015 – 2017

За проекта:

The Financial IQ (FIQ) Project e мащабен проект за проучване и повишаване на нивото на финансова грамотност на учениците от 1. до 12. клас в училищата в България, реализиран по инициатива на JA Bulgaria.

Предпоставки за реализация на проекта:

Обучението по финансова грамотност е едно от четирите основни направления в работата на JA Bulgaria, заедно с предприемачеството, кариерното ориентиране и дигиталната компетентност. В програмите за начален, прогимназиален и гимназиален етап на JA Bulgaria финансовата грамотност присъства като елемент в отделни теми. Необходимо е обучението по финансова грамотност и управление на личните финанси да заеме мястото, което съвременната среда изисква.

Проект „FIQ“ и по-конкретно – провеждането на представително проучване на финансовата грамотност на българските ученици, е една от поредицата целеви инициативи на партньорите за повишаване финансовата грамотност на българските ученици. Вече са направени конкретни стъпки с подготовка на обучители на учители за преподаване на финансова грамотност, а от тази есен JA Bulgaria стартира реализацията на нови програми за всички етапи. Проект FIQ цели да установи настоящите параметри на финансова грамотност и по-този начин, бъдещи стъпки да адресират области, нуждаещи се от развитие.

Планирани дейности:

  1. Провеждане на пилотно проучване на нивото на финансова грамотност сред ученици от трите етапа на училищното образование, в партньорство с Министрството на образованието и науката и по методология на ОИСР.Целта на пилотното проучване е да се конкретизират въпросниците за провеждане на национално представително проучване и да се получи първоначална обратна връзка от участниците.
  2. Провеждане на двудневни срещи с фокус-групи от учители.
  3. Обучение на 45 учители с експерт от ОИСР.
  4. Провеждане на представителното проучване на финансовата грамотност на българските ученици, целящо формирането на извадка на базата на участието на 200 училища от цялата страна, определени на принципа на случайния подбор. Очаква се в представителното проучване да бъдат обхванати около 10 000 ученици от трите етапа на училищното образование.
  5. Разработване на учебно съдържание по финансова грамотност.

Реализация и резултати:

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност