програми на JA Bulgaria
Bulgaria
JA

Програми

Програма “Европа и аз”

Програмата изгражда практически знания за природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които се използват от бизнеса за производството на стоки и услуги.

 

ФОКУС

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в прогимназиален етап.
 • Да разгледа използването и важността на ресурсите в контекста на бизнес операциите.
 • Да разшири познанията на учениците за различни места, градове и държави в Европа.
 • Да разшири познанията на учениците за производството и дистрибуцията на стоки и услуги в различните страни и региони.
 • Да помогне на учениците да развият разбирането си за бизнес специализация и взаимозависимост.
 • Да ги научи да взимат практически решения с оглед  разумното използване на ресурсите.
 • Да помогне на учениците да разберат същността на входящите и изходящи парични потоци, както и  ролята на печалбата и загубата за успеха на един бизнес.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Надграждащи знания по Технологии и предприемачество за 5.клас 
 • Разширено изучаване на темата “Икономика”

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

 • В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
 • В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
 • В извънкласна подготовка – в проект „Твоят час“ и др. проекти

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Какво представляват регионите и ресурсите?

2. Място, което познавам: място, което може би не познавам

3. Добавена стойност, продукти и етикети

4. Факти и решения

5. Ресурси в движение

6. Крайният резултат

img
 • Препоръчителен клас: 5. клас
 • Продължителност: 34 учебни часа
 • Брой теми: 6
 • Комплекти за 15 или 30 ученици. Съдържат ръководство за учителя с подробни примерни планове и материали за изпълнение на дейностите
0

Често задавани въпроси

Налични ли са примерни разпределения и тематични разпределения за програмите?

Да, тези документи са част от комплектите, ако закупите съответната програма от нашия онлайн магазин.

Може да разгледаш също...

Други програми

Програма "Това е моят бизнес!"

Програма "Това е моят бизнес!"

Програмата развива предприемаческите умения на учениците, насърчава ги да мислят критично, и представя качествата, необходими за започването на собствен бизнес.

✅ 6. клас

✅ 34 учебни часа

✅ 6 теми

✅ Направление: Предприемачество, Умения за работа

Програма "Европа и аз"

Програма "Европа и аз"

Програмата изгражда практически знания за природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които се използват от бизнеса за производството на стоки и услуги.

✅ 5. клас

✅ 34 учебни часа

✅ 6 теми

✅ Направление: Предприемачество, Финансова грамотност, Умения за работа

Програма "Икономика на успеха"

Програма "Икономика на успеха"

Програмата предоставя практическа информация относно личните финанси. Разглеждат се основните понятия избор и самопознание; образователни и кариерни възможности; бюджетиране; използване на кредити; кредитен рейтинг; финансов риск.

✅ 7. клас

✅ 36 учебни часа

✅ 6 теми

✅ Направление: Финансова грамотност, Умения за работа

***

Как можете да се включите

ментори

За учители и училища

Вашето училище може да включи предприемаческите програми на JA Bulgaria в учебния процес в рамките на раздел Б, раздел В или извънкласна дейност, също така и в часовете по практика в професионалните гимназии. Ползите за всяко избрало да работи с нас училище са много: внасяне на иновации в процеса на обучение, повишаване на качеството на обучение, повишаване на мотивацията и успеха на учениците, подобряване на репутацията на училището, възможности за участие в международни събития и обучения и установяване на контакти и партньорства с училища от други държави. За да работят по програмите на JA Bulgaria, за учителите е нужно да посетят обучение за учители, таксата за което може да бъде заплатена от училището. В тези обучения могат да се включат преподаватели от всички дисциплини, няма изискване да са с икономическо образование. Следващата стъпка е закупуване на учебните материали по избраната програма от нашия уеб магазин и започване на работа с учениците. Експертите на JA Bulgaria са на разположение за подкрепа през цялата учебна година. За учителите ползите от работа с нас са свързани с повишаване на квалификацията, професионално израстване, усвояване на иновативни методи на работа, възможности за постижения и признание на национално и международно ниво.

Ако желаете да подкрепите програмата в ролята си на ментор, вижте информацията на страница "Ментори".

Ментори
ментори

За ученици и студенти

За да може наша програма да се преподава във вашето училище, е нужно директорът да е разрешил на един или повече ваши учители да преминат обучение, организирано от нас, както и да е предвидил нужните часове за провеждане на програмата в училище.

За да се запишете да изучавате наша програма, е необходимо да се свържете с обучените от нас учители във вашето училище, за да попитате как да се включите в групата. Ако наши програми не се преподават във вашето училище, а вие имате огромно желание да се обучавате по тях, може да разговаряте с ваш преподавател или с директора и да ги запознаете с невероятните възможности, които нашата организация предлага за развитие на учениците и учителите!

JA Bulgaria има инициативи, които са отворени за участие на ученици и/или студенти, независимо от това дали в тяхното училище/университет се предлага наша програма – Мениджър за един ден (ученици/студенти) и Национално състезание „Практични финанси“ (ученици).

Участието във всяка JA програма или иниацитива ви носи много нови практически умения, нови приятели, контакти с хора от бизнеса, възможности за награди на национално и европейско ниво. Програмите на JA Bulgaria ви подготвят за успешно представяне на изпит за Entrepreneurial Skills Pass – сертификат, признат от Световния икономически форум, Европейския парламент и Европейската комисия за ключова компетентност. ESP ще ви даде предимство при кандидатстване за работа или във висше учебно заведение.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност